Betingelser2019-12-30T11:27:09+00:00

Salgs- og Leveringsbetingelser

Vores salgs- og leveringsbetingelser

Her giver vi dig et overblik over, hvad du kan forvente af os og hvordan vi garanterer et effektivt samarbejde baseret på gensidig tillid, fleksibilitet og effektivitet. Med disse salgs- og leveringsvilkår skaber vi de bedste rammer for et optimalt samarbejde.

Du skal ringe til os øjeblikkeligt hvis:

  • En medarbejder ikke møder som aftalt.
  • Ikke opfører sig, eller udfører arbejdet tilfredsstillende.
  • Hvis der sker ændringer i det aftalte antal af medarbejdere.

Vi kan fanges i tidsrummet 06-16 på
telefonnummer 70 702 570

Mandskab og udlejning

DPU udlejer ufaglært mandskab i form af gode håndværkere til byggebranchen, vikar til lager og produktion og meget mere. Vi har et erfarent vikarbureau med fleksibel arbejdskraft tilpasset til flere forskellige virksomheder. Vi har et indgående kendskab til alle vore medarbejdere, og sender kun pligtopfyldende og lærenemme medarbejdere ud til dine opgaver.

Al bestilling af mandskab (også ved overarbejde), samt den daglige kontakt i øvrigt foregår altid i direkte kontakt med undertegnede. For at vi kan sende de bedst egnede folk ud til din opgave, er det vigtigt, at du ringer i så god tid som muligt. Undertegnede varetager alle de daglige opgaver i forbindelse med udlejning af vores medarbejdere, og det er vigtigt, at du som kunde sørger for at give mig de nødvendige tilbagemeldinger, hvis tingene ikke fungerer. Dette er vores eneste mulighed for at levere en ordentlig service i fremtiden.

Når man lejer mandskab hos DPU, er det altid af en varighed på min. 8 sammenhængende timer (fredag dog 7,5). Som udgangspunkt arbejdes der i tidsrummet kl. 7 – 15 mandag – torsdag og kl. 7 – 14.30 om fredagen. Alt arbejde uden for dette tidsrum er mod overarbejdsbetaling og aftales særskilt med undertegnede.

Vores timepris er pr. vikar fra kr. 235,- pr. time + moms. Timer ud over de 8 anses for overarbejde og faktureres med kr. 390,- pr. time + moms.
Medarbejderne har ret til frokostpause på en halv time, som faktureres.

Betalingsbetingelser

Vi fakturerer medio og ultimo hver måned og vores betalingsbetingelser er Netto 14 dage. Ved for sen betaling beregnes rente med 2% pr. påbegyndt måned.

Kan du ikke acceptere ovennævnte betingelser, bedes du rette henvendelse til undertegnede, inden arbejdets udførelse.

Hvis ikke vi hører fra dig inden da, anser vi aftalen som indgået under ovennævnte betingelser. Vores betingelser findes altid i seneste version på vores hjemmeside personaleudlejning.dk.

Med ønsket om et godt samarbejde i fremtiden.

Dansk Personaleudlejning ApS

Udførelse af arbejde og ansvarsfraskrivelse

Medarbejderen fra DPU stiller op og er klar til at arbejde, med det er dig som kunde, der sætter medarbejderen i gang med arbejdet. Her informerer du medarbejderen om det, der skal laves løbende gennem dagen. Alle medarbejdere hos DPU har selv personligt sikkerhedsudstyr (sko, hjelm og vest), som de altid skal medbringe. Alt andet udstyr skal du som kunde stille til rådighed.

Det er dig som kunde, der har instruktionsbeføjelsen over den lejede medarbejder og derfor også dig som kunde, der er ansvarlig for eventuelle mangler ved det udførte arbejde samt eventuel(le) arbejdsskade(r), som den lejede medarbejder må pådrage sig.

Ligeledes er det dig som kunde, der er ansvarlig for evt. skade den lejede medarbejder må forårsage på ting og personer. Som følge heraf er det dig som kunde, der har pligt til at sørge for, at en lejet medarbejder er dækket af en arbejdsskadeforsikring samt eventuel ansvarsforsikring.

DPU fraskriver sig ethvert ansvar som følge af fejl og mangler i arbejdet udført af en udlejet medarbejder, herunder direkte såvel som indirekte tab.

Sygdom og udeblivelse

Skulle det ske at en medarbejder bliver syg, vil vi bestræbe os på at sende en anden hurtigst muligt. DPU er uden ansvar for en medarbejderens sygdom og kan ikke stilles til ansvar herfor.